מאמרים

מיתוגן של המכללות כאלטרנטיבה אקטואלית - חלק II

התקשורת והמדיה השונים כוח אדיר, אשר אם מנצלים אותו כהלכה יכול לגרום לתהפוכות של ממש בדעת הקהל הציבורית ואף העולמית, בכיוון הרצוי למארגן הקמפיין כמובן.

 

אף רעיון כיום אינו מחוץ לתחום, וכל מה שלא תחשבו עליו, תוכלו לשכנע בו אנשים רבים נוספים, הכול על ידי שימוש מושכל ונבון באמצעי השיווק והתקשורת העומדים לרשותכם, ובעצם לרשות כולם בעולם המערבי של המאה העשרים ואחת.

כשם שניתן לשכנע אוכלוסיה שלמה כי מכללות הינן אלטרנטיבה ראויה ומוצלחת ללמידה באוניברסיטה, כך ניתן לשכנעה בדברים רבים נוספים. כאן המקום גם למשנה זהירות. במקרה של המכללות כאלטרנטיבה לאוניברסיטאות, הרעיון המשווק הוא נכון ומוצדק. אך אמצעי המדיה השונים עומדים כאמור לרשות כולם, ולכן משתמשים בהם אנשים שונים גם עבור קידום רעיונות שאינם בהכרח מוצדקים או צודקים. לכן, עלינו כצרכני מדיה ותקשורת להיות זהירים ושיפוטיים בכל רעיון שאנחנו מזהים כי מנסים לשווק לנו. תמיד עלינו לשאול את עצמנו – האם הרעיון הבסיסי העומד מאחורי הקמפיין או הפרסומת אליהם אני נחשף עתה באמת צודקים בעיני, או שמה אני מתחיל כבר להתבלבל מרוב שיווק אגרסיבי ובלתי צודק?...

חזרה לחלק ראשון